ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΕΛΦΟΙ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΡΑ-ΜΑΩΝΑ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΕΛΦΟΙ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΡΑ-ΜΑΩΝΑ

ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «επικληση»

ΤΗΣ 3 ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι
ΤΩΝ 3 ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΙΕΡΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΕΩΔΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΠΑΝΙΕΡΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗΣ 9 ΕΝΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

μαντειο των δελφων

πυραμιδα ρα

μα ω νω

ΣΕΛΙΔΕΣ

43