ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΔΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.