ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΟΥ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.