ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 0

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 0 ΜΗΔΕΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 0 ΜΗΔΕΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ – ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 0 ΜΗΔΕΝ

“ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ”